Archive for April, 2016

Kas Santa Monica Networks ettevõte ning selle kurjategijatest juhataja Margus Väino ja Peep Aaviksoo kahtlase pankroti loo vahel on side?

Ks mäletate 2015.a. märtsi? Igaüks oli šokeeritud Peep Aaviksoo pankroti uddisega. Neile, kellel oleks vaja meeldetuletust, Äripäeval on olemas suurepärane artikkel Eesti suurima ärimehe / poliitiku kohta http://www.aripaev.ee/uudised/2015/03/16/peep-aaviksoo-pankrotis.

Kokkuvõteks, Peep Aaviksool on seadusega keelatud äriühigut juhtida ning on jäänud 2.5 miljoni eurot kreditoorset võlgnevust.

 

Oli küll üllatav leida selle skandaalse pankroti südames osaühingut ROM INVEST, mis peaks investeerima ja haldama miljonid Rumeenias ja mille osakapitaal on 2556 eurot. Ettevõte oli asutatud A.P & P CONSULT OÜ nime all kurikuulsa Mirjam-Mari Marastu abil, maksude kõrvalehoidmise, rahapesu ja kahtlaste korporatiivsete skeemide eesti kuninganna. Tema eristav “nimemärk” on e-posti aadress, mida ta kasutab äriregistriga kontakreerimiseks – [email protected]

 

Nendel, kes ei mäleta meie eelnevat uurimist Marastu kohta, parim viis tutvuda selle tegelasega on vaadata üsna muljetavaldavat nimekirja firmadest, mida tema juhib http://www.teatmik.ee/en/info/p52861-Mirjam-Mari-Marastu)

 

Nii, Marastu teenuseid kasutades (registreerimine, virtuaalkontor, sekretäri teenused, loominguline raamatupidamine, deklaratsioonid, aruanded jne.) asutatud ja hallatud ROM INVEST OÜ on nüüd likvideerimisel ning on viimaste aastate suurima finantsskandaali keskel.

 

 

Pole vaja öelda, et osaühingu raamatupidamisdokumentide, finantstehingute ja kirjavahetuse põhjalik uurimine läbi viidud määratud likvideerija poolt peab ettevõte kahtlaste tehingute kohta tõdet paljastama.

Loomulikult, määratud pankrotihaldur tegutseb vajaliku hoolsusega ning võib isegi heita valgust sellele, mis täpselt on Mirjam-Mari Marastu roll. Tuletame meelde, et Marastu seisab Peep Aaviksoo taga ka tema mõnedes teistes äriühingutes nagu ASHLEY OÜ, või BOLTON REALESTATE OÜ, kus ta on hoopis juhatuse liige. Võibolla need ongi firmad mis saavad kasu ROM INVEST OÜ pankrotist? Võibolla kreditoorid võiksid nende saada raha tagasi?

Kindlasti, pankrotihaldur teeb oma tööd ning õiglust ikka teostatakse!

Kuid, oodake… Pankrotihaldur on Kalev Mägi. Hea asi on see, et ta on usaldusväärne professionaal. Probleem on aga selles, et tema on ka 2015.a oktoobris registreeritud Eastham OÜ juhatuse liige. Ühendust selle firmaga saab võtta e-posti teel, kirjutades siia [email protected]. Nagu teie võibolla juba aimasite, see on üks teine Mirjam-Mari Marastu “nimemärk”, mis viitab kurikuulsa Office Services Group-ile aadressiga Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn – mis on a ROM INVEST OÜ registreerimise aadress. Samal aadressil on registreeritud ka sada teist kahtlast ettevõtet, milles seisnebki Marastu äri.

Tundub küll, et Peep Aaviksoo kreditoorid nende raha ei näegi. Järjekordne klassikaline Marastu skeem, bravo maestro!

 

Neile, kes ei jälginud, Mirjam-Mari Marastu muuhulgas, on Ladies Circle Estonia ajaloolise esimese valitsuse liige (LCE, asutatud 1990.a). Seal ta naudib valitsuse sekretäri Terje Väino seltskonda (Santa Monica Networks juhataja Margus Väino abikaasa), Marje Teeriaho patronaaži all (üks LCE valitsuse juhatajatest).

 

Kes ei tea – Marje Teeriaho on Tapani Ensio Teeriaho abikaasa. Tapani Ensio Teeriaho on järjekordse Marastu poolt registreeritud äriühingu juhataja. Äriühing nimega INTERCAPITAL OÜ ja osakapitaliga 2556 eurot on registreeritud ja hallatud samal aadressil nagu ROM INVEST OÜ. INTERCAPITAL OÜ on Marje Teeriaho “tööandja”, ta töötab oma abikaasa firmas projektijuhina. Lisaks sellele, Tapani Ensio Teeriaho on ka MAMAIA OÜ juhataja, kuid esialgu see firma juht oli Peep Aaviksoo.

Samal ajal Tapani Ensio Teeriaho on TL-GROUP juhatuse liige (ikka Marastu toodang), mis omab 20% Santa Monica Networks GROUP OÜ osadest, mis on omakorda Santa Monica Networks AS emaettevõte.

Muuseas Tapani Ensio Teeriaho on Marastu Office Services Group OÜ osanik ja maksudest kõrvalehoidja AÜRs ja Soomes, kuid see on juba hoopis teine lugu..

 

Hetkel palume veidi tähelepanu Väino / Teeriaho perekondadele – Peep Aavikso / Marastu seosele.

Kõik need isikud on seotud läbi Santa Monica Networks. Äriühingu aadress on Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, ärme unustame, sama nagu hetkel juba äritegevusest väljunud pankrotil OÜ ROM INVEST, mille pankrotihaldur asub samas kohas. See kõik tundub kuidagi pehkinud..

 

Asi hakkab haisma kui me rõhutame selle asjaolu, et Santa Monica Networks GROUP OÜ ei ole IT firma, nagu paljud arvavad. Ei, see on hoopis finants- ja kindlustusettevõte. Äriühing küll ei tegutse mingi vastava litsentsi all, kuid ikka väidab et pakub finants- ja kindlustusteenuseid.

 

Nagu sellest ei piisa, Santa Monica Networks GROUP OÜ juhatuse liige lätlane Justas Dargužas (mis on täiesti loogiline eesti firma jaoks!) on ka ühe teise huvitava äriühingu juhatuse liige – VESTA INVESTMENTS OÜ. Lugu on ikka sama, arvasite ära, sama aadress, jälle Marastu poolt tehtud. VESTA INVESTMENTS OÜ teine juhatuse liige on Olli Ensio Heinonen, kelle juhtimise all on tükk teisi Marastu poolt registreeritud äriphinguid.

 

Kõik need isikud omavad otseselt või mitte osad BOLTON REALESTATE OÜ-s, väga jõukas kinisvara firmas, hallatud Marastu poolt. Äriphingut kasutavad musta rahapesuks ka sellised eksootilised tegelased nagu Itaalia maksudest kõrvalehoidjad ja kriminaalse taustaga isikud (hiljem jõuame ka sinna). Võib olla sinna ongi kadunud OÜ ROM INVEST ja Peep Aaviksoo petetud kreditooride raha?

Või pigem see side seletab kuidas ülistatud IT riistvara edasimüüja Santa Monica Networks GROUP OÜ aastaid jõuas järjepidevalt jaotada miljoneid eurot “kasumit” oma osanikute vahel (kõik need olles Peep Aaviksoo kaaslased) kõva konkurentsiga turul, kus tulu on napp ja investeeringud pole sageli esinevad.

 

Jälgige ka meie järeleuurimist eesti-soome musta äri ja selle aasta poliitilise draama kohta.

Are Mirjam Mari Marastu, Santa Monica Networks and its criminal manager Margus Vaino linked to the shady bankruptcy of Peep Aaviksoo ?

59919_439847238445_2168698_n 1533720_10152286193653350_842842132_n 1614259_10200217214990671_8206792092242310054_o 10014935_1375051882779644_4830721304811978270_o

 

Remember March 2015. Everybody in Estonia was shocked by the news of the bankruptcy of Peep Aaviksoo, one of the biggest Estonian “businessmen” / politicians (for the ones who don’t remember, here is the link to the excellent Aripaev article http://www.aripaev.ee/uudised/2015/03/16/peep-aaviksoo-pankrotis).

To summarize, Peep Aavikso is currently prohibited by the law to manage a company and leaves behind him over 2.5 million Euro losses for the creditors.

 

What a surprise, at the heart of this scandalous bankruptcy, to find ROM INVEST OÜ. A 2556 EUR capital company supposed to invest and manage millions in Romania. This company was originally incorporated under the name A.P & P CONSULT OÜ thanks to the help of the infamous Mirjam-Mari Marastu, the Estonian Queen of tax evasion, money laundering and questionable corporate schemes, whose characteristic signature is the email she uses as contact for the register of companies : [email protected]

member_61

For those who do not remember our previous investigations on Marastu, the best way to be familiarized with this character is to checkout the quite impressive list of companies she is a manager of (available here : http://www.teatmik.ee/en/info/p52861-Mirjam-Mari-Marastu).

 

So ROM INVEST OÜ, once incorporated and managed using the services of Marastu (incorporation, domiciliation, secretary, and of course creative accounting, declarations and reports….) is now in liquidation, and at the heart of one of the biggest financial scandals in the recent years.

Needless to say, a thorough examination of the company’s accounting documents, its financial transactions and its correspondence by the appointed liquidator should allow all the truth (and nothing but the truth) to be made about the murky deals of this company.

Of course, the appointed trustee in bankruptcy will proceed with all the necessary diligence, and might even cast a light on the exact role of Mirjam-Mari Marastu, (who happens to be standing behind Peep Aaviksoo in a couple of other companies of his, such as ASHLEY OÜ, or even directly under the spotlight, as a member of the management board, such as BOLTON REALESTATE OÜ). Maybe these companies have benefited from the bankruptcy of ROM INVEST OÜ ? Maybe the creditors could retrieve some of their money ?

Sure, the trustee in bankruptcy will do his job, and justice will be done, swiftly !

But…wait….the trustee in bankruptcy is Kalev Mägi. Good : he is a professional trustee in bankruptcy, we can trust him !

Problem, it doesn’t sound so good : our sources signal us that Kalev Mägi is also a member of the board of a recently incorporated company (October 2015) : Eastham OÜ.

What is the email address used as a contact for this company : [email protected]

Wait….could it be…yes, you guessed right, this is the other signature email of Mirjam-Mari Marastu, which is directing to the infamous Office Services Group, headquartered Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, which is also the incorporation address of… ROM INVEST OÜ (and the hundred of other shady companies consisting Marastu’s business).

 

Sounds like the creditors of Peep Aavikso will never see their money ! Again a classic Marastu scheme, bravo maestro !

 

Now, for the ones who did not follow, Mirjam-Mari Marastu is, among other things, a pillar of the infamous historical first chapter (LC1, founded 1990) of the Ladies Circle Estonia, where she enjoys the company of her co-member (and secretary of the chapter) Terje Vaino (yes, the wife of Margus Vaino, manager of Santa Monica Networks), under the patronage of one of the directors of the chapter, Marje Teeriaho.

 

For the ones who do not know Marje Teeriaho (born Suurorg), she is of course the wife of Tapani Ensio Teeriaho, who not only happens to be the manager of a company providing “employment” to Marje (who is a “project manager” at INTERCAPITAL OÜ, another 2556 EUR capital creation of Marastu, hosted and managed from the same address than ROM INVEST OÜ), but also the new manager of MAMAIA OÜ, company incorporated and managed originally by Peep Aavikso.

Tapani Ensio Teeriaho is also the co-manager of a company named TL-GROUP (still a Marastu creation), which is owning 20% of Santa Monica Networks GROUP OÜ, the mother company of Santa Monica Networks AS.

By the way, Tapani Ensio Teeriaho is also a shareholder of Marastu’s Office Services Group OÜ , and a tax evader in the USA and in Finland, but that’s another story….

 

For the moment, let’s focus a bit on the Vaino / Teeriaho families – Peep Aavikso / Marastu connection.

All these people share the same Santa Monica Networks connection. By the way, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn happens to be the address of Santa Monica Networks, and, let’s not forget, of the now defunct and bankrupt ROM INVEST OÜ, whose trustee in bankruptcy is also installed in the same office. Don’t we smell something rotten here?

 

Doesn’t it stink even more if we underline the fact that Santa Monica Networks GROUP OÜ is not, as many could believe, an IT company. No, no, it is a finance and insurance company. Well, it doesn’t of course operate with a license for these activitie), but it claims to be a financial services and insurance company.

 

As this wasn’t enough, the Latvian (how interesting and logical for a mainly Estonian group !) manager of Santa Monica Networks GROUP OÜ, Justas Dargužas, is also co-manager of another interesting company (yes, you’ve guessed again, same address, Marastu again…) : VESTA INVESTMENTS OÜ. The other manager is Olli Ensio Heinonen, who is also managing quite a good number of other Marastu incorporated companies.

 

All these people happen to be owning shares, directly and indirectly, into BOLTON REALESTATE OÜ, a very wealthy real estate company managed by Marastu, where many other exotic characters, such as Italian criminals and tax evaders, launder their dirty money (we’ll come back to this later). Maybe this is where went the funds of the poor defrauded creditors of ROM INVEST OÜ and Peep Aavikso ?

 

Or maybe this connection explains why Santa Monica Networks GROUP OÜ, a glorified reseller of IT hardware, managed for years to redistribute to its shareholders (all of them being Peep Aavikso associates) consistently millions of euros of “profit” on a market where competition is tough, margins are scarce and investments not frequent ?

 

Stay tuned, while we investigate another side of the dirty business of the Estonian / Finn criminal business / politics drama of the year.