Archive for the ‘Estonian Scams’ Category

Margus Vaino Santa Monica AS Director – criminal cases opened

We have received information, that Margus Vaino, Santa Monica AS director has several criminal cases lately opened against him after he tried to racket and extort large sums of money from a foreign investor; he has committed several of private property invasions and harmed physically the mentioned businessman in front of a number of witnesses.

Definitely, during this period of crisis, all the ways seem to be good to make money in Estonia. After fraudulent bankruptcies with the shamelessly hijacked assets just like it happens each day in Estonia, it seems that old good mafia methods are again becoming popular.

Margus Vaino does not seem at his first time to get protection because his enterprise seems to be a supplier of Estonian secret police.

Invest Estonia investigates for you and we will certainly keep you informed – another dirty story that does not encourage investment into this imitation of a civilized country.

Margus Vaino Santa Monica AS direktor – kriminaalmenetlus algatatud

Meieni jõudis info, et Margus Vaino, Santa Monica AS direktori vastu on hiljuti algatud krimnaalmenetlust seoses sellega, et ta on teinud mitu väljapressimiskatset.

Eelmainitud isik nõudis välismaiselt investorilt suurt rahasummat, ta olevat samuti mitmekordselt tunginud eraomadisse ning tekitanud füüsilist kahju sellele isikule mitme pealtnägija juuresolekul.

Näib tõesti, et Eestis on majanduskriisi perioodil «papi lõikamiseks» kõik vahendid head. Pärast petlikke pankrotistumisi häbiväärselt varastatud aktiividega, mis on igapäevane asi, on nähtavasti head vanad maffia meetodid on jälle moes.

See pole, vastavalt saadavatele andmetele, Margus Vaino esimene kord kaitset saada – tema firma on KAPO tarnija.

Invest Estonia uurib asja Teie jaoks ning me lubame hoida Teid kursis – veel üks räpane lugu, mis ei ajeta investeerima sellesse tsiviliseeritud riigi imitatsiooni.

Construction companies suspected of large-scale fraud

Owners of two Estonian construction firms Wolmreks Ehituse and Kristiine Ehituse are suspected to have masterminded a scam causing the state and subcontractors to lose millions, writes